Raste Fari

Raste Fari

Ethiopia is het land van Ras Tefari, de echte naam van deze bijna mythische keizer Haile Selassie die op 12 september 1974 werd afgezet door kolonel Mengistu die daarna een socialistisch geïnspireerd regiem installeerde waar het land nu nog van bovenop probeert te komen. Ras Tefari leefde nog ruim één jaar na de machtsovername in gevangenschap. Tot er weer met nostalgie over hem gesproken werd in het land. Mengistu voltrok zelf het doodvonnis over Haile Selassie door zo lang een kussen op zijn gezicht gedrukt te houden tot de keizer zijn laatste adem niet meer uitgeblazen kon krijgen. Dezelfde  Mengistu verloor al zijn macht door het ineen storten van de communistische regiems in Europa in begin '90. Maar Ras Tefari leeft voort als onbetwiste inspiratiebron voor alle rasta's van deze wereld. Ik begin vandaag aan een trip door Ethiopia.